Jeg forpligtet mig til taushet. Derfor maa jeg tie til han gir mig lov til at tale.“ „Ja men hvad har denne historien her med det?“ spurte Longley. „Det kan jeg ikke forklare nu uten at bryte mit løfte. Men da Jenkins beskrev mig fyrens utseende, fik jeg et ordentlig chok. Fordi jeg tror det er Sir Ralphs tjener som har brutt pulten op. Og han visste nok hvad han lette efter, skulde jeg tro!“

Efter dette hadde de naturligvis stadig plaget mig for at faa vite mere. Og netop den julen da tyskeren var hos os, lovte jeg at jeg vilde fortælle dem resten. De var jo store gutter nu, og jeg var blit kjed av stadig at si nei. Saa en eftermiddag, her i hallen, fik de historien.

Han kom tilbake fra øen uten nogen skat, hvilket øiensynlig var en stor skuffelse. Mine undersøkelser førte ogsaa til andre oplysninger, nemlig at den elskværdigeprofessorvar et av de vigtigste medlemmer i en bande internationale svindlere og hemmelig sammensvorne. Førend han begyndte at dyrke mit bekjendtskap, maa han uten tvil ha hørt noget av historien om den skjulte skat.

Den eftermiddag jeg taler om, var gutterne og jeg saa godt som alene i huset, alle de andre var ute paa jagt eller for at spille golf. Jeg skulde gjerne ha svoret paa at der ikke var en sjæl i huset foruten os mens jeg fortalte gutterne historien; men efter hvad jeg siden fik høre, maa denne tyske skurken ha lyttet.

«Hun tror naturligvis ikke den historien, som din far kom medsa Jenny forsagt. Helge blaaste. «Jeg vilde ønske, han vilde si hende det, akkurat som det ersukket hun. «Det kan du være rolig for han ikke gjør. Og du maa naturligvis late som ikkeno. Det er det eneste, du kan gjøre. Det var idiotisk av dere.» «Jeg kunde da ikke for det, Helge.» «Aa.

Derefter fortalte de i korte træk hele historien. Konsulen hørte med den største interesse paa dem. Og da de var færdige, sa han: „Jeg er meget glad over at ha kunnet hjælpe Dem; og har jeg dermed kunnet gjøre noget som skader disse kjeltringerne litt, saa meget desto bedre. Jeg vil sende en mand med Dem ned til havnen for at finde denne Laroche saa fort som mulig.

Det har været saa deilig, dette her bare du og jeg i hele verden. Men det vilde saare mor saa grusomt, ser du. Og jeg kan ikke gjøre det værre for hende, end hun har det. Jeg er ikke saa glad i mor mere og hun vet det, og hun sørger slik. Det er jo bare nogen formaliteter og hun vilde lide saa, hvis hun trodde, jeg vilde holde hende utenfor. Tro, det var hevn for den historien, du vet.

Hun sit Hertugindeliv elsked kun som Tidsfordriv, som en Døven af den Smerte, der paa hendes Indre aad, som en Latterkuur mod Graad, som en Ruus, der lod forglemme stundom gamle Minders Stemme, der med gnedne Glasses Lyd gjennemskar den hele Fryd ...Stundom kun? nei, Mary heller sjelden saa lyksalig var; thi hun i sit Hjerte bar paa en skaanselløs Fortæller, som i hver en ensom Stund ja selv midt i Assembleen og i Kontradands-Karreen det til hendes Rædsel hændtes aabned pludselig sin Mund til Historien, som endtes: «Ve! i al den Glands du har, hvad Du er og hvad Du varHvor forgjæves high-lifes Glæde gjennemleves!

«Gik dere til politiet med historienspurgte jeg. Dette begyndte at blive spændende. «Nei, det gjorde vi ikke; men det var ligesom en høiere styrelse greb ind og hjalp os. Der er en høiere retfærdighed i livet, som griber ind, selv naar menneskene tror de ikke har brug for den.

Det kan jo være akkurat det samme, hvordan den historien var i virkeligheten, men slik den er os overlevert . Krigene mellem Sparta og Messene for eksempel faktisk var det jo bare nogen halvvilde stammer av jæterer, som laa og slos engang for længe siden.