Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De dies hi ha hagut la gran visita, s'han rebut targetes de coneguts peresosos, s'ha fet un bon dinar... Però al vespre és l'hora ja senyalada per celebrar la diada. Tots els que han anat de dies a donar-los bons al senyor Vintró i al seu noi, han rebut la mateixa invitació. -Vinguin al vespre, que els farem dejunar amb una mica de xacolata. -Ca! gràcies!... -Com, gràcies?

No puc afirmar-ho, però suposo que deu haver-hi un tren format per anar a Kingston. Jo seré en aquest tren. Vinguin els quartos. I heu's aquí que marxàrem cap a Kingston pel London and South-Western Railway.

Ja ha fet sol, ja ha plogut, ja hem mudat la fetxa, ja hi ha hagut allò dels Reis... Estan contents? ¿Què s'hi juguen que la major part dels que esperaven aquest any ja esperen l'altre? Ara tinguin-ho per cert, en arribant a l'any que ve, esperaran l'altre i així ho aniran fent tota la vida. No em vinguin a dir que això ja ho saben tots i que me'n porto xasco si em penso dir-los alguna novetat.

Però no em remeteu: jo mateix, com diu Xenofont, em presentaré al jutjament de Cleandre, perquè faci de mi el què vulgui. Per això no us poseu en guerra amb els lacedemonis, salveu-vos en tota seguretat, on cadascú de vosaltres desitgi. Solament elegiu alguns de vosaltres que vinguin amb mi davant de Cleandre, i que, en cas d'omissió meva, parlin i obrin per mi.

I, entretant, el dimoni aixeca el cap als balcons, procurant que els forats de la careta li vinguin dret als ulls, alça la bacina i, com un mortal pobre, pregunta: «¿Que no tenen voluntatLa premsa de Barcelona ha donat a entendre que no s'havia commogut d'entusiasme amb el ball d'En Serrallonga .

Paraula Del Dia

semblant-li

Altres Mirant