Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Xenofont, havent fet fer l'ofrena d'Apol·ló, la consagr

Llavors Sotèrides de Sició diu: -No som pas iguals, Xenofont: perquè tu vas a cavall, i jo m'esbufego qui-sap-lo per portar el meu escut.

«Columnes dretes» és el nom amb que Xenofont designa literalment aquesta formació, que sembla ésser de invenció seva. PR

Sofènet, per negligència en el càrrec per al qual havia estat elegit, deu mines. Alguns acusen Xenofont dient que havien rebut cops d'ell, i l'inculpen de violència. Xenofont s'aixeca, i invita el primer de plànyer-se, a dir on era que havia estat batut: aquell respon: -En un lloc on ens moríem de fred, que hi havia qui sap la neu.

Xenofont era fill de Gril·los, i nasqué a Atenes cap a l'any 430 abans de J.C. Tota la seva vida gira al voltant de dos fets: el seu encontre amb Sòcrates i la seva incorporació a l'exèrcit de Cirus. Diògenes Laerci ens conta de quina manera Sòcrates es féu de Xenofont un deixeble. «Un dia, Xenofont havent trobat Sòcrates pel carrer, aquest li barr

Sobre això, Xenofont diu: -Si algú cap objecció a fer, que parli; si no, posem-ho a vots. Com que ningú contradiu, es posa a vots, i s'acorda. Tot seguit anuncia a Seutes que l'exèrcit és al seu servei.

Xenofont convoca els grecs, i els parla així: -Soldats, no us descoratgeu pel que ha passat. Sapigueu que el no és pas més petit que el dany. D'antuvi, hem constatat que els mossinecs que han de servir-nos de guies són realment els enemics d'aquells, dels quals també nosaltres hem de ser-ho, per força.

Els capitans foren nomenats jutges. A proposta de Xenofont, i per consell dels endevinaires s'acord

Tot seguit s'elegeixen els caps: en el lloc de Clearc, Timasió de Dardània; en el lloc de Sòcrates, Xànticles d'Alcaia; en el lloc d'Àgias, Cleanor d'Arcàdia; en el lloc de Menó, Filesi d'Acaia; en el lloc de Pròxenes, Xenofont d'Atenes.

¿Si acaben les pedres- diu Xenofont -hi haur

Paraula Del Dia

boirejava

Altres Mirant