Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


OLIVIA Lo que vostra senyoria vulgui y sigui digne d'ell.

-Si no és pas això, senyor Rector- digué don Eudald apurat per a sortir del fang on se trobava; -si no és pas això; si jo no discuteixo pas les qualitats i els mèrits de son nebot. Ell és tan jove, tan guapo, tan savi i tan ric com vulgui, i pot aspirar a molt més que a la meva filla. Jo lo que vull dir és que no fa per la Montserrat, ni aquesta fa per ell.

Les pot donar a qui vulgui. Per a vostè mateix. El policia, sense remerciar-me l'oferiment, seguí: -Vostè ha llançat aquestes coses per la finestra. -És veritat: les hi he llançades. -Per què les ha llançades per la finestra? Tot policia alemany el seu codi de preguntes. Mai no les canvia ni les oblida. -Les he llançades contra uns gats. -Quins eren aquests gats?

Però mentre som allí, l'home plega la cama, i tots els assistents fan un crit que aquell home és viu. Llavors tu dius: Que visqui tant com vulgui: que el que és jo no el duré. Llavors jo et vaig pegar, dius veritat: perquè em feies l'efecte de saber que era viu. -I què? replica l'altre ¿és que va deixar de morir després que jo te'l vaig haver presentat?

-, senyora, . -Miri, Melrosada: vostè no en sap res, de tot això. Deixi'm fer a mi... -Però, es pensa que tinc posició?... -Posició? Ara em surt amb lo de la posició?... -Miri, Paulina: si és qüestió de fer broma, tota la que vulgui; però em sembla que ja dura massa dies. -, s'ha acabat: no n'hi parlaré més. -Però no s'enfadi; Paulina! Mare de Déu! Jo no vull molestar-la.

Per això els seus vuit semestres de col·legi, durant quatre anys, abracen potser massa, a menys que es vulgui fer d'ell un mestre. No és pas sportman , la qual cosa és llastimosa, car podria ser-ho, i molt apte.

Quirísof, descoratjat per tots aquests esdeveniments, i per altra banda avorrit de l'exèrcit, deixa Xenofont en llibertat de fer el que vulgui.

-, a tothom que em sigui amic... o me'n vulgui ésser I lluc

-El que vulgui Súzel, jo voldré, digué, tot mirant-la. Ella, baixant els ulls, decant

-: de vegades un... -Endemés, , : la caso. Un minyó molt conforme, miri. Treballador i tot lo que vulgui. No és perquè jo ho digui; però; vamos, per ser fuster se coneix que li han donat bona criança. La mossa ja l'anell... ah, , ; n'est

Paraula Del Dia

semblant-li

Altres Mirant