SIR TOBIAS Envia a cercar diners, cavaller, creume; y si a l'ultim no obtèns la seva , digam que sóc una ròssa. SIR ANDREU No us fieu de mi si no surto ab la meva; feu lo que volgueu. SIR TOBIAS Vaja, anem; vaig a escalfar un xic de vi. Ara ja és massa tard pera anar al llit; vine, cavaller, vine. DUC Doneume musica!... Bon dia, amics.

No'm dieu res pera qui m'envia, madona? OLIVIA Espera. Digam què penses de mi? VIOLA Que us penseu no esser lo que sóu. OLIVIA Si de mi penso això, també ho penso de vós. VIOLA Y penseu , senyora, perquè jo no sóc lo que sóc. OLIVIA El cel volgués que fossiu lo que jo voldria! VIOLA Y hi guanyaria ab el cambi, madona?

Digam aon l'amor s'hostatja? En la testa o en el cor? Digam com naix y es nodreix? Respòn, respòn. L'amor s'engendra en els ulls, viu de mirades, y mor en el breçol que l'ampara. Brandem tots les campanes per l'amor. Jo canto: Ning, nang, abranda! TOTS Ning, nang, abranda!

LLORENÇ Tu tens en com a marit, lo que ella es com esposa. JÈSSICA Ja ho sembla! que sem pregunti a això. LLORENÇ Ja ho preguntaré més tard; primer anem a dinar. JÈSSICA Llorençó, dèixam alabarte ara que tinc gana. LLORENÇ No, fesme el favor, deixèm això y ho rependrem per sobre taula; allí, dígam lo que vulguis, y ho digeriré tot alhora. JÈSSICA Molt , vull treureus la careta.

Sempre us he estat franc, que a no esser així no remouria en vostre presencia aquest assumpte. Revestiuvos de coratge perque'm sembla, en bona veritat, que esteu damnada. Sols resta una esperança en vostre favor, y encara es una mena d'esperança borda. JÈSSICA Dígam, si et plau, quina es aquesta esperança?

Si no hi ha perill en deixarlo anar, ja'l pots obrir, perquè estic tant malament ab la meva neboda, que no'm vui exposar a cometre l'imprudencia de portar aquesta comedia massa lluny. Vine a trobarme a la meva cambra després. Robí, joiós Robí, digam que fa ta estimada? MALVOLÍ Boig! JUTGTAR La dama no pensa en mi. MALVOLÍ Boig! JUTGLAR Per què pobre't tracta així? MALVOLÍ, dins Boig! no'm sents?

Un jurament! Un jurament que jo he fet al cel! Tacaria mon ànima ab un perjur? No, ni per tot Venecia. PORCIA. Doncs, siga! El venciment ha caigut; y legalment, ab eix paper, el juheu pot reclamar una lliura de carn, que ell mateix deu tallar de vora'l cor del marxant... Tingues clemencia; pren tres cops ton diner y dígam que esqueixi la lletra.