MALVOLÍ Senyor rector! JUTGLAR (cambiant les entonacions) No li respongueu, bon home. -Qui, jo, senyor rector? Si no li dic res. Que Déu vos guard, mossèn Topaci. -Amen, dic jo. -Est

JUTGLAR, (cantant) Aont aneu dolça estimada lluny de vostre aimant fidel? Atureuvos que ell arriba; atureuvos y escolteu, que cançons de tota mena us cantar

(Entra SIR TOBIAS ubriac, acompanyat del JUTGLAR) Mireu, ara ve sir Tobias ranquejant, ja us dir

Responeume, ratolinet de virtut. OLIVIA Ja que no tinc altre entreteniment, afrontaré la prova. Pregunteu. JUTGLAR Per què esteu tant apesarada, missenyora? OLIVIA Per la mort del meu germà, bon jutglar. JUTGLAR Me sembla que son ànima és a l'infern, missenyora. OLIVIA Jo que son ànima és al cel, jutglar.

Molt sovint aquells que creuen tenirte no són més que uns totxos, y jo que estic segur de no tenirte puc ben passar per enginyós. Perquè, què diu Quinepalus? «Val més esser un boig savi que un savi tonto» OLIVIA Que'l treguin, no vui boigs aquí. JUTGLAR Que sóu sords? Emporteusen a la senyora; fòra boigs d'aquí. OLIVIA Aneu, que sou un jutglar ben magre; fins us torneu malcriat.

MALVOLÍ Jo dic que aquesta cambra és tant tenebrosa com l'ignorancia, malgrat l'ignorancia sigui tant tenebrosa com l'infern; y dic que mai cap home ha estat tant maltractat com jo. Sóc tant boig com vós, o sinó feume la prova preguntantme raonablement. JUTGLAR Quin és el parer de Pitagoras sobre'ls aucells ferestecs? MALVOLÍ Que l'ànima de la nostra avia podria esser que's trobés en un aucell.

MARIA A la guerra; els colors enemics. Allí sen pot riure tant com se vulgui. JUTGLAR ! Que Déu afini l'enginy an els que'n tinguin, y els rucs que gastin el que tinguin. MARIA Però per això no deixaran de penjarte per haver estat tant temps fòra, y si no't pengen te despatxaran, que ser

OLIVIA Què responeu, Malvolí? MALVOLÍ M'admiro de que vostra senyoria s'entretingui ab la conversa d'aquest miserable coquí. L'altre dia'l vaig veure quedarse ab un pam de boca oberta davant d'un pobret jutglar que te'l cap dur com pedra. Teniu, veieu? ja no sab què respondre. Si no rieu y no li doneu ab que fer riure ja'l teniu fet un badoc.

JUTGLAR La follia, senyor, fa com el sol: volta el món; lluu per tot. Me doldria pel vostre amo que estés ab tant boja companyia com molt sovint hi est

JUTGLAR Bonos dies , sir Tobias; car com va dir molt el vell hermit