Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Min herre är glad att se främmande filosofer i sitt hus. Under samtalet hade portvakten stängt dörren till gatan och ledsagat främlingen till motsatta dörren. Han öppnade denna, bjöd gästen stiga in i aulan, vinkade en ung slav, vilken tjänstgjorde som atriensis, och återvände till sin portkammare.

Jo, visst var det han... Och Tomas skyndade dit och klättrade upp för branten, och Hall vinkade åt honom med handen; men han kom upp, såg han att det var tegelhandlaren. Det var för sent att vända om. Tegelhandlaren gick emot honom med ett förbindligt ansiktsuttryck, skakade hans hand och började beklaga sig över en mängd förluster, som han hade gjort senaste tiden.

Hon sprang nedför terrassen och mötte honom vid inkörsporten. Han blev glad och överraskad att se henne där. Leende vinkade han till henne från hästen. Det är en härlig afton, jag har knappt lust att sitta av, sade han och klappade djuret. Vi ha blivit väl förplägade, »Monsieur» och jag, i

Det tiggde verkligen stryk såsom medicin. Men det fins ett annat sätt att utdriva de svarta andarne. Man tar barnet i sina armar, att det känner en vänlig menniskas magnetism, och det lugnar af. Det sättet är bättre än alla andra. Gossen hade sådana anfall. När ett nöje vinkade, en utflygt med bärplockning till exempel, bad han stanna hemma.

vinkade de åt sina kamrater i den andra båten, att dessa skulle komma och hjälpa dem. Och de kommo och fyllde upp båda båtarna, att de begynte sjunka.

Det var icke mordbrännaren och det var icke Abraham. Nu drog en skara fabriksflickor förbi, de snattrade och stojade. Mannen vid brända tomten vinkade dem till sig, och nu skreko de högt av förtjusning, skrattade och dansade. Mannen bar i ena handen en snusdosa, i den andra en påse.

Men å andra sidan vinkade lifvet och friheten dem med många okända fröjder, med många luftslott i rosenröda skyar.

Först när musiken upphörde, tystnade äfven sorlet för ett ögonblick, och alla vände sig till Fanny för att tacka henne. Fru Ahlholm vinkade henne till sig. Ser du nu herrarna sitta redan omkring toddybordet, och inte lära de bege sig därifrån i hast. Hvad var det jag sade nyss? Du skulle bara ha trott mig. Fanny smålog tvunget. Detta skulle naturligtvis föreställa skämt, man måste väl småle.

Hon vinkade de andra trälarna, för att de också skulle komma till och allesamman hjälpa henne att bedja. De ställde från sig sina verktyg och redskap och kommo långsamt, en efter en, ända till dess det var en tät ring omkring honom. De kände med sig, att av allt, som hittills skett Folketuna, var denna stunden den betydelsefullaste.

Albert vinkade dem till sig för att göra Sara ett nöje. De kom barhuvade och långlockiga. Sara höll med svårighet tillbaka en glimmande tår, teg, men klappade dem kring huvud och hals. Albert sade: Tänk likväl, Sara, om dessa vackra barn skulle sakna föräldrar? Far och mor kan de inte ha varit utan, eftersom de är till. Men om deras far och mor ...

Andra Tittar