ΑΣΤ. Όσκε, όσκετίποτζιτίποτζι μην μπα και ριζικιάρεται , αλάργου απέ τζη λιάπιδες... ΣΤΡ. Ντόνκα να τόνε αμολλάρουμε το Λιάπη; ΑΣΤ. Αφήτε να περάσ' ένα μομέντο ακόμα. ΣΤΡ. Να, αφέντη ο Φάντες τζη Διοίκησις, έρχεται μ' ένα όρδινο ς' το χέρι. ΑΣΤ. Πάρτε τ' απ' τα χέργιά του, και φερμάρετε εδώ. μην αλαργεύετε σ αυταίς τζη ώραις μπα και μας εύρη κανένα ατζιδέντε . ΣΚΗΝΗ ς'.

ΓΡΑΜ. Δεν έχω το νου μου τώρααφήτε με να ξεζαλιστώ ολίγον. ΑΣΤ. Σε ζαλίσανε κι' εσένα η Λουτζίαις; ΓΡΑΜ. Όχι, είμαι κουρασμένος. ΑΣΤ. Μπα και χόρευγες; ΓΡΑΜ. Ναι. ΑΣΤ. Και δε με λες π' ούσαι μπαλαρίνος; τ' όγραφα κι' εγώ, μα δε ξέρω τζη εδικαίς σας τζη οξείαις και τζη περισπωμέναις και τζη ορτογραφίαις. ΓΡΑΜ. Υπαγορεύσατέ με κι' εγώ γράφω. Αστυνόμος και ο Γραμματεύς. ΓΡΑΜ. Ναι, δεκάξη.

Ο Αστυνόμος, ο Ξενοδόχος, οι Στρατιώται και ο Κρητικός. ΞΕΝ. Κ' αφήτε με άματις να πάρω τα κατάστιχά μου, γιατ' σβυώ ο κακόσορτοςαλοί μου!!! ΣΤΡ. Γιάμ' αφέντη, γιάμ' αφέντη!! ΑΣΤ. Τ' είναι μουρέ; ΣΤΡ. Τον Κρητικό τον αφήσαμε μέσα. ΣΤΡ. Πάμε να τον συκώσουμε. ΑΣΤ. Ετούτους που εζαμινάραμε, να τζη πάτε αρέστο έναν ένανε, για να μη σας κάμουμε κανένα ρεμπελιό σ' τον δρόμο.

ΧΙΟΣ. Κι' εν μπορείτεν εσείς άματις να κάμετεν κανένα μόδο για να φύγω αφ' την άλλην πόρτα; ΣΤΡ. Όχι, όχι.... δεν μπορούμε, μόνον περπάτιε. ΧΙΟΣ. Και μη με περάστεν αφ' το παζάρι, κ' ότι θέτεν πάρτε. ΣΤΡ. Τι θα μας δώκεις; ΧΙΟΣ. Εκατό γρόσια δίνω σας. ΣΤΡ. Φέρτα. ΧΙΟΣ. Ωχού... κι' αφήτε με, γιατί μούρτενε λειγοθυμιά.

« Πάτε και σεις, κ' η πίστι σας, » Μουρτάριδες, χαθήτε, » Διάκος εγώ γεννήθηκα, » Και Διάκος θα πεθάνω. » Δε θέλω τη θρησκεία σας, » Και τα φλωριά τα χάνω » Πέντ' έξ ημέραις τη ζωή, » Αν θέλετε, μ' αφήτε.» « Λυσσάζουν από το θυμό » Οι σκύλοι. Με περνούνε «'Σ ένα ελάτινο σουβλί, » Ολόρθονε με σταίνουν, » Φωτιά με ξύλ' ανάφτουνε, » Καιτη φωτιά με ψένουν «'Σάν το κριάρι.