Han stirrade Brita med vitt uppspärrade ögon, han mumlade: Hundra mot ett! Kom ihåg! Jag håller hundra mot ett! Därmed försvann han, springande men . Men Casimir Brut, som fått ett ögonblicks frist, andades ut, tog luft i lungorna och ropade med stark röst: Jag säger er, att jag inte gjort flickan någonting! pass borde ni känna mig, att ni vet, att jag inte ljuger.

Och hördes ett smeksamt och sorgesamt sjungande, som när dvärgarna fordom i högen lekte med sina hustrur och döttrar och läste sejd över dem för att dem tillgivna. Han insöp ny luft i lungorna och lyfte hornet ännu en gång. begynte det vissla och skria, först som ett djurläte men sedan som ett oväder. Nu hörde han att skogens alla hemliga makter vaknade för att upptaga striden.

Jag ska heller ingenting säga mera, men jag vill bara säga dig det, att om du tycker att jag tar pojkens konfirmation för allvarligt, får jag säga dig, att din gamla mor tycker du går bra långt. Gumman Petréus hade talat fort, som om hon andats med hjärnan i stället för med lungorna. Men nu blev det tyst inne i lilla förmaket, alldeles tyst.

De lyfte hennes afmagrade gestalt stilla öfver alla materiela hinder, buro den öfver land och haf, fylde lungorna med frisk luft och utbredde öfver hennes hela varelse en atmosfer af stilla lycka. Tankarne i drömgestalter förde henne till ett annat och bättre land, der allt var putsadt och fint, att fattigdom och elände icke kunde trifvas der. Allt var färdigt och ingenting behöfde göras.

Scheele uppvärmde brunsten med saltsyra, fann han att en gulaktig, andningsorganen häftigt inverkande gas uppstod. "Gasen hade", säger han, "en ganska känbar, stickande lukt, som var högst besvärlig för lungorna." Han samlade den i en oxblåsa, men oxblåsan frättes liksom af salpetersyra. Ett annat sätt att uppsamla gasen måste derför användas.

Det är att säga en relativ sanning, skelettet. Och till slut segrar den eviga sanningen, som är förintelse. är det med den saken. För resten har han ju sin fixa idé, gubben, och den tär honom. Somliga leva av sina idéer. Andra . Mamma ? Ja, det är ju ur min synpunkt värre. Det ar hjärtat, och är det lungorna. Ja, inte kan jag ge henne ett nytt hjärta?

I andra länder, i synnerhet i Tyskland, rådde deremot de besynnerligaste åsigter om luftens betydelse och natur. Boerhave trodde att kroppsvärmen kom af blodets rifning mot kärlväggarne och att andningen af luft hade till ändamål att afkyla blodet i lungorna, der det utsattes för den starkaste friktionen.

Där nere ligger fattighuset, ett ljus är tänt och en gumma sitter böjd över sin stickning, inväntande befrielsen, kanske fruktande för sömnen och drömmarna. Trött sträcker jag mig sängen och försöker sova. Genast förnyas den gamla leken. En elektrisk ström söker mitt hjärta, lungorna upphöra att funktionera, jag måste resa mig upp eller .