Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Se hur han grinar, när jag grovt förolämpar hans far! Har vreden släckt hans ljusa förstånd? Han reste sig, gick bort till prästens son och sporde: Hör nu herrn! Var det inte herrn, som nyss ville tala med mig bakom lagårn? Jag vet just inte det, mumlade prästens son och smålog förläget. Men Ludwig rynkade pannan i grubbel och återvände till Brita, som sa: Lugn min ängel!

Ja, det ska jag, svarte Clara och tog sig en fårskinnskofta, sedan hon lagt undan raka och viska. tände hon lagårdslyktan och gick ut. Och när hon gått ut, steg Carlsson upp och gick efter. Om en stund kom gumman ifrån stugan och frågade efter Carlsson. Han gick ut efter Clara till lagårn, svarte Lotten. Utan att vänta närmare besked, tog gumman en lykta och gick också ut.

Nu blev prästens son blossande röd och utbröt: Står du fast vid vad du säger om far, följ mig bakom lagårn. Jag tror att jag fem minuter ska lära dig åtskilligt. Prästen ropade: Bra, bra, Hans! Klå upp honom! Ludwig svarade hövligt: Det ska bli mig ett nöje; men först vill jag höra om Casimir funnit Bollan.

Brita slutligen gav sig tid att sticka en polkagris i mun och skänka prästens son till avsked en lång blick. Hör nu herrn! sa Ludwig till denne. Man blir rasande av flickor. Har herrn märkt det? De är nog trevliga, länge de varar, men efteråt mår man illa. Tycker herrn som jag, går vi bakom lagårn. Det är rätta stunden för det nu. Och de följdes åt bakom lagårn.

Med oxparet var det ändå sämre, ty de hade nyss slutat vårplöjan, och fåren hade bara bark att fnalla från de längesedan avätna lövknipporna. Svinen voro magra som jakthundar; hönsen sprungo omkring i lagårn, och gödselhögar lågo kringkastade här och var, under det vattnet fick rinna ut i rännilar var det kunde.

Ja, det ska jag, svarte Clara och tog sig en fårskinnskofta, sedan hon lagt undan raka och viska. tände hon lagårdslyktan och gick ut. Och när hon gått ut, steg Carlsson upp och gick efter. Om en stund kom gumman ifrån stugan och frågade efter Carlsson. Han gick ut efter Clara till lagårn, svarte Lotten. Utan att vänta närmare besked, tog gumman en lykta och gick också ut.

Ja si, att lägga grisar, när man inte har mjölk i lagårn, si det var rakt inte värt, domderade Carlsson; och mjölk kan man inte , utan att man sår klöver i höstsäden. Si det ska vara cirkulatsjon i jordbruket; det ska liksom cirkulera, det ena med det andra.

Öronen petades, tårna undersöktes, luggen krafsades. Mor i Sutre sade: Packa er hädan! Ser I inte att kalvarna ur lagårn? svarade Basilius: Jag tyckte, att det var en kråka som satt gärsgårn. Det tyckte'n, bekräftade Britta. Och Basilius fortsatte: Men det var för stort, jag trodde det var en örn. En stor, stor örn, upprepade Lasse.

Ja si, att lägga grisar, när man inte har mjölk i lagårn, si det var rakt inte värt, domderade Carlsson; och mjölk kan man inte , utan att man sår klöver i höstsäden. Si det ska vara cirkulatsjon i jordbruket; det ska liksom cirkulera, det ena med det andra.