Nej, stop! sagde jeg. Og for rigtigt at plage mig selv, rejste jeg mig atter op og tvang mig til at blive stående, og jeg lo ad mig selv og gotted mig over min egen Forkommenhed. Endelig efter flere Minutters Forløb gav jeg mig ved et Nik Tilladelse til at sætte mig; endog da valgte jeg den ubekvemmeste Plads Trappen. Herregud, det var dejligt at hvile!

De var nu lige ved Porten og følte de to Vogteres Øjne hvile forskende paa sig Andrey især syntes at være Genstand for deres Opmærksomhed. „Stop!“ sagde den ene en lille, kortbenet Fyr og stillede sig i Vejen for dem. „Hvem er De? Og hvor skal De hen?“ spurgte han. „Vi er Snedkere, der er paa Vejen til vor Hjemstavn!“ svarede Andrey i samme Aandedræt. „Deres Navn, Adresse, Fødested?

Men den anden Betjent, en høj, koparret Fyr, gik hurtigt hen til sin Kollega og hviskede ham et Par Ord i Øret, hvorpaa denne sprang frem foran Andrey, spærrede Vejen for ham og raabte: „Halløj Stop igen! De kommer til at følge med paa Stationen!“ „Hvad skal jeg paa Stationen?“ spurgte Andrey. „Jeg er hverken gal eller drukken, og mit Pas er i Orden.“ „Det skal De nok faa at vide!

Men nu skulde det være stop forstår du det! stop skulde det Djævelen besætte mig være! . . . . Med stadigt tiltagende Raseri, skærende Tænder under Følelsen af min Mathed, under Gråd og Eder, vedblev jeg at buldre løs, uden at ændse Folk, der gik forbi.

Ja, der er et prov, som, om just ikke fældende, dog taler meget stærkt imod angældende; det er ham overført, at efter bordet han indfandt sig i Linds og egen bolig, og viste der en adfærd højst urolig, slog sønder Stop, vi er rette sporet! Et øjeblik, fru Halm! Falk flytter ikke . og gør han det, da gør han det som ven. STYVER. ? Tror De også ? FRU HALM. Å, hvor vil De hen!

Dick var ungkar og «Styggen II» var mere værd for ham end kone og barn, ialfald mere end andre folks barn og koner. «Men jeg har nu sagt ham meningen min. Sælg du bare du, sagde jeg. Sælg baade baaden og sjælen. Stop saa alle pengene op i en sæk og gaa op paa torvet og sig til alle du træffer: Her er min sjæl! Se saa om du faar det bedre da.