Han gik over til talerøret, som stod i forbindelse med kanonrummet. Han blæste ned i det, lyttet et øieblik, nikket saa og talte hurtig ned i røret: „Ja, jeg hørte godt. Kanonen er alt oppe og ladd. Var det ikke saa? Udmerket! Men hør nu, Longley. Dale styrer ret op over rydningen og flyver saa lavt som mulig.

Sandelig min hat!“ gispet Jack; „vi har startet, har vi ikke, hr. Dale?“ Gutterne fór tilbake til vinduerne igjen, og saa jorden bli trukket langsomt bort under dem. Jack ropte igjen: „Vi flyver! Vi er oppe i luften!“ Gutterne rendte om for at se paa alt og faa forklaring paa alt mulig.

Dale gik til telefonen og ringte op Sir Ralph: „Nu er det ikke andet igjen at gjøre end at faa aeroplanet ut av hallen og gjøre en tur med det. Vil De komme over til os med det samme?“ „Jeg flyver som en fugl,“ svarte Sir Ralph og lo muntert. „Og slikt et veir til at flyve i!“ tilføiet han.

Uagtet han var anset for at være Englands første flyver, forbauset han endog sine kolleger ved sin tilsyneladende uvørrenhet. Og allikevel var hver eneste flyvning, saa skjødesløs og vaagsom den saa ut, i

Si mig, Sir Ralph, De vet vel om der er noget i nærheten av skolen som vi kan bruke som landemerke?“ „Skolen selv er en stor, hvit bygning med et taarn i midten, og ligger for sig selv i en park. Saa den skal jeg nok kunne kjende igjen.“ „Det er udmerket,“ svarte Dale. „Har De noget imot at holde utkik gjennem taarnvinduerne? Vi flyver fremdeles over nogen skyer, men jeg vil snart dale litt.“

Det blir over 40000 km.! En flyvning paa over 40000 km. hører De det, Dale? Men kan virkelig et aeroplan gjøre saa lang reise som dette uten at være nede mellem landingsstederne?“ „Det nytter det ikke at spørre mig om,“ svarte Dale. „Jeg flyver saa længe som skibet vil gaa. Men det er vor ven Kerrs motorer som staar for det hele.“ Kerr smilte fornøiet og rullet sig en ny cigaret.

Vi flyver over den Arabiske Bugt, saa et slag tvers over Indien, over den Bengalske Bugt til øen Sukara. Det er ja, la mig nu se det er utregnet; her staar det, vel 4200

En Fugl flyver over de dødsdømtes Hoveder; den maa have set disse fire Ansigter og ogsaa de fire sorte, klodsede Maskiner, der staar og venter paa dem deroppe paa den sorte Forhøjning, og som greben af Rædsel flyver den i svimlende Fart langt, langt bort, saa hurtigt, som dens stærke Vinger kan bære den! Hvor han misundte denne Fugl! Men selv om han havde Vinger, vilde han ikke have været i Stand til at røre sig ud af Stedet. Skælvende som i Feber, med vildt bankende Hjerte og med vidt opspilede Øjne stod han der, i

Ved hjælp av disse kan vi ogsaa hindre aeroplanet i at gli til siden, hvis der kommer for mange vindstøt naar det flyver langsomt. Her til høire er ogsaa to rat. Det ene styrer høideroret og gjør at vi kan stige eller synke. Det andet er til at trække understellet paa maskinen op eller ned.“

Den berømte flyver bød Kerr en cigaret, og passiaren dreiet sig en stund om Dales fald ned paa skurtaket. Dale vilde ikke høre tale om at gjøre reklame med historien, og skiftet øieblikkelig samtaleemne.