Men da blev W. U. saa flyvende sint at han klaget til missionsraadet over at presten ikke anvendte hele sin tid i indremisjonsarbeidet; saa maatte Monrad slutte. Det har jo vist sig siden at han var en meget duelig mand. Han er blit storbyprest og har endog været medlem av kirkeraadet, men her fik han en daarlig behandling. „Efter ham kom pastor Framness, en ung mand fra presteskolen.

Jeg er selv meget optaget af mine Arbejdere,“ sagde han og tog sig sammen. „Men sig mig dog, hvorfor du pludselig ikke kan klare dig uden Hjælp?“ „Fordi flere af vore Folk er blevne trukne med ind i Affæren ved de sidste Arrestationer iblandt andre Myrtov.“ „Naa, saaledes!“ udbrød Andrey nu helt interesseret. „Var Myrtov Medlem af din Klub?“ Helene nikkede.

Han var ikke indbudt av menigheten, men W. U. hadde indbudt hamad privatum.“ Saasnart spørsmaalet om prestevalg kom op til behandling, stod W. U. op og i en liten pen tale nævnte at nabopresten, pastor Johnson, var tilstede, og foreslog at han optages som raadgivende medlem. Pastor Johnson holdt da en takketale for den ære menigheten hadde bevist ham.

Ja, hvad skulde de gøre andet end at lade deres Raseri gaa ud over den Mand, de havde faaet i deres Kløer?“ svarede Georg. „Det var dem ikke muligt at finde ud, hvem det var, der levede under Navn af Zachary Volkov; men saa meget forstod de nok, at det maatte være et vigtigt Medlem af Oppositionen, som de var gaaede Glip af.

Ethvert Medlem havde at aflægge Beretning om, hvad der siden sidste Møde var forefaldet i hans Distrikt, hvad der var under Forberedelse o.s.v. Det var mere en fri Diskussion mellem Venner end en formel Beretning. Da Turen kom til Helene Zubova, erklærede hun, at hun intet særligt havde at meddele, alt var temmelig uforandret siden sidst.

Hvad hedder den unge Pige?“ spurgte Andrey, mens en flygtig Rødme lagde sig over hans Ansigt. Han vidste kun alt for vel, hvem det var. Der var kun en eneste ung Pige, som de alle tre kendte, og som Georg kunde foreslaa som Medlem. „Tania Repina!“ svarede Annie. „Ja saa! Tania Repina! Og det er Georg, der foreslaar hende!“ sagde han adspredt. „Hvem er denne Tania?“

Longley grep mekanisk i lommen efter snadden sin. Kerr simpelthen bare glodde paa Dale, og fik tusen rynker i ansigtet. „Ja, dere forstaar,“ fortsatte Dale, „hvis det er som jeg tror, saa er den fyren ingen almindelig tjener, men medlem av en farlig forbryderbande. Fortsæt saa, Jenkins.“

Intet særligt! At Tania er bleven valgt til Medlem af vor Liga, véd du jo! Jeg haaber, vi har vundet en god Ven i hende!“ „Ja, det er jeg overbevist om!“ sagde Andrey med Varme. „Hun har allerede arbejdet en Tid i Narva Distriktet og klarer sig brillant af en Begynder at være,“ vedblev Helene. „Det er Skade, at hun saa snart maa forlade Byen!“

Hun spurgte, om han vilde følge hende ud at se paa Illuminationen, og til hendes store Glæde samtykkede han. „Men det er sandt!“ udbrød hun. „Jeg har helt glemt, at jeg har en Besked til dig fra Zina! St. Petersborg Vennerne har skrevet, at en ung Pige, som du kender, af Georg er bleven foreslaaet som nyt Medlem af Ligaen, og Georg har bedt Zina og dig om at stemme for hende.“

En Datter af den bekendte Advokat Repin!“ svarede Andrey og saa lige ud for sig. „Naa! Maa jeg saa bringe Zina den Besked, at du giver det nye Medlem din Stemme?“ spurgte Annie. „Ja, selvfølgelig!“ De var næppe ude af Døren, førend Vasily kom tilbage. Han blev overordentlig fornøjet ved at se, at Andrey var gaaet, saa var dog hans List lykkedes!