Dietrich Schmid i Amsterdam, hvem Mesteren skjænkede det som et VenskabsmindeDet er nu siden flere Aar i Hr. Stiftamtmand Thygesons Besiddelse. Der gjorde det det Indtryk paa Forfatteren, han her har søgt at meddele. Dertil en Fuglerede med Æg, en Snegl med sit Huus, et Par flyvende Insekter og nogle Vanddraaber, som Beskuere meer end engang have villet tørre væk.

Dog de finde, ved en Taages Gjennembrud, ind og ud af de, meer end gammel Eeg, meer end Ertsens Strøg forgrente schakteskumle skjæromspændte slangesno'ede lange Fjorde; fare snelt som jaget Lom Fjeldene indunder, som lodret Bugterne omgjorde, og hvoraf den ene Bred hvinende udsender Vesten-, og den anden Østen-Blæsten, flyvende paa sorte Fjed Fjorden tverts og op og ned, tverts, saa Strimerne hinanden skjære lige langt fra Stranden, som i Troldes Ledingsfærd, hvori Kjæmperne ei synes, krydsende indbyrdes, brynes Tusinder af sorte Sværd.

Men da blev W. U. saa flyvende sint at han klaget til missionsraadet over at presten ikke anvendte hele sin tid i indremisjonsarbeidet; saa maatte Monrad slutte. Det har jo vist sig siden at han var en meget duelig mand. Han er blit storbyprest og har endog været medlem av kirkeraadet, men her fik han en daarlig behandling. „Efter ham kom pastor Framness, en ung mand fra presteskolen.

Hun syntes hun ut gjennem vinduet saa ind i et stort lyshav. Ut av dette store lyse rum kom en snehvit due flyvende. Den kom flyvende ind gjennem vinduet, flagret en stund over den lille som laa og sov ved hendes side og saa fløi den ut igjen. Og med ett var hele lyshavet borte og hun stirret ut i den mørke nat.