Här tillkommer nämligen en annan faktor: skötsel och vård, hvars värde ej får underskattas, man vet, hur stor del af modrens arbetstid tages i anspråk för det omsorgsfulla skötandet af ett spädt barn; något som äfven indirekt bekräftas genom den stora dödligheten i fabriksdistrikter, der mödrarna genom att sjelfva nödgas arbeta i fabrikerna ej kunna egna sina små erforderlig omsorg.

Ty säger jag dig, och är en hustru för huset, Likasom bandet, som sluter omkring det rymliga stopet; Kraftlöst synes det visst och spädt och ringa till nytta, Men försök dock en gång att förstöra det: rämna vid rämna, Lagg afsöndrad från lagg skall du se och ölet omkringspilldt. Därför med din hustru till doms, som du går med ditt öga.

"Hon får väl vara gammelfolk hos oss", sade Maglena brådskande, när Gullspira, som kände sig fullt hemmastadd, utan den minsta tvekan eller tanke om hvad som passade eller icke klef opp och lade sig fållen. "Ja och måtte vi vara bra emot 'na riktigt", ifrade Ante. "Jag ska ut och söka ungbjörkkvistar och spädt tallris åt 'na!

Hon var dock ett barn, ett spädt barn när hon miste en dyra, och dock minns hon allt. "Var hon icke sådan? Gick hon icke fridsam och lugn bland dina blommor, skötte dem och skötte dig och mig? Frågor frågor! O, hon minnes med kärlek sin mor, och hon glädes åt att hon lefvat, som hon lefde. Hon är räddad! Vågar jag tro, att hon Jag kallas in till henne Tålamod, försakelse, hopp!

Det var som två myggor en ljum sommarafton, när man fält ner gardinen och det eljes är moltyst i rummet. vekt och oskyldigt, spädt och klart. Den lilla duetten kunde gerna ha hetat »liljornas grafsång» eller »sylfidernas dödsdrömmar», eller någonting annat i den stilen. De små applåderades väldigt och föredrogo derpå en mängd visor af Gumpert efter trasiga noter.