Det unge nye fra ivaar var unaturlig glinsende guldgrønt. Sammen med hende hadde han huket sig ned i av hækken og holdt ut sin frak, saa hun kunde faa tændt en cigaret. Vaarvinden gik isende skarp og ren heroppe, og hun hutret litt i sine vaate klær, og hun var rød i kinderne og solen lyste i det fugtige gyldne haar, som hun strøk bort fra øinene med den ene haand . Ditop vilde han reise.

HJALMAR. Og får han det fra grosserer Werle! GINA. Å ja, grossereren har da nok at ta' af, han. HJALMAR. Lad mig lampen tændt! Og kan vi jo ikke vide, om det er grossereren selv; det kan jo godt være Gråberg HJALMAR. Hvorfor kommer du med den udflugten om Gråberg? GINA. Nej jeg ved ikke; jeg tænkte bare HJALMAR. Hm! GINA. Det var jo ikke mig, som skaffed gamlefar det skriveriet.

Hvis jeg vilde vente til efter Klokken tolv, kunde jeg kanske Køkkenlampen. Hvorfor kunde jeg ikke købe mig et Lys? Jeg taug. Jeg havde ikke ti Øre til et Lys, og det vidste hun nok. Naturligvis skulde jeg strande igen! Nu sad Pigen nede hos os, hun sad simpelthen inde i Stuen og var slet ikke i Køkkenet; Lampen der oppe var således ikke engang tændt.

Longley, som nu hadde faat tændt sin pipe, gav ogsaa sit besyv med: „Farten er naturligvis i dette tilfælde det avgjørende. Jeg regner at vi med vort system, som tillater en mindsken av bæreflaterne under flugt, burde kunne gjøre litt mere end 160 km. i

Ogsaa Andrey gik hen til Vinduet og saa den Mand, de ventede paa, komme kørende hurtigt ned ad Gaden i en aaben Vogn. Det var en midaldrende Mand med et uhyre langt, graat Skæg og en Skikkelse som en Herkules. Et Øjeblik efter traadte den ventede ind ad Døren, idet han forsigtigt bøjede Hovedet for ikke at støde sig mod Karmen. Vatajko havde allerede lukket Vinduerne, rullet ned og tændt Lys.

Det var næsten, som hun skulde være en liten smule trist. En dag spurte han, om hun ikke var rigtig frisk. «Frisk jo det er jeg da. Hvorfor det?» «Nei jeg vet ikke jeg synes, De er blit saa stille, frøken WingeHun hadde netop tændt lampen og han saa, hun blev rød: «Jeg blir kanske nødt til at reise hjem snart.

Sydvesten havde han klemt godt ned over ørene og hænderne var begravet i lommerne paa den store ulster. Styrmanden stod ved siden af ham og borte ved rattet stod baadsmanden tilrors. «Ser De noget til fyret nu, styrmand? Det er længe siden vi passeret Ryvarden, og det er snart saa mørkt at Slotterø skulde være tændt nu.

Riv av en fyrstikke! Fort!“ hvisket han. Dale kom bort til ham med en tændt fyrstikke, og i det svake, blafrende lys saa de et blekt ansigt. Det var Jenkins, som hadde nattevakten ved fabrikken. Der laa han paa ryggen i gangen. Manden slog øinene op da lysskjæret faldt paa ham, han bevæget saavidt læberne og mumlet: „Han er gaat,“ lukket saa øinene igjen.