Ti Minutter senere havde Andrey naaet en lille, afsides liggende Plads, i

Vi var altid saa sikre paa allesammen, at dig skulde der bli no avHun hadde ledd: «Ja det var jeg ogsaa, EllaAlene. Hun hadde været det helt siden . Hun hadde vel været bortimot ti aar, da moren traf ingeniør Berner. De to hadde været paa samme kontor. Saa liten hun var, hun hadde skjønt det straks. Den døde faren gled liksom ut av hjemmet.

Da medeet det sidste Tag var alt gjort et Knæk! et Brag! Det er Masten!.. Jeg ei seer, nemmer eller sandser meer i de første ti Sekunder.. Kun, idet min Sands gaaer under, hører jeg i Folkets Skrigen høje vilde Raab fra Pigen, Jammeren ifra min Søn og mit eget dybe Støn i det samme som jeg falder om blandt Damens Kavalerer.

De får ikke finere Skrædder end Isaksen. Sig bare, at jeg sendte Dem, Dette blev mig lidt vel meget. Hvad havde han med at stikke sin Næse i mine Sager? Kom det ham ved, hvilken Skrædder jeg tog? Jeg blev vred; Synet af dette tomme, pyntede Menneske gjorde mig forbittret, og jeg minded ham temmelig brutalt om ti Kroner, som han havde lånt af mig.

Selv mange av de indianere, som hadde slaat sig ned paa regjeringens reservationer, sluttet sig til ham, og den styrke, som stod under hans kommando, tællet tilslut mindst ti tusen krigere. De var alle forsynt med de mest moderne geværer og rikelig ammunition, som de hadde skaffet sig over Canada.

Dick var heller ikke renonce for trumfer, og i de næste ti minutter skjældte de to mangeaarige kammerater hinanden ud i et sprog, som kunde sat skottene i brand, saa glohede var de gjensidige velsignelser. Endelig orket de ikke mere. De sank tilbage hver i sit hjørne af sofabænken helt udmattede og kobberrøde i ansigterne.

Til sidst kunde hun ikke længer udholde at høre paa denne lidenskabsløse, kolde Stemme. „Ti stille!“ raabte hun. „Hvad kommer Czaren og alle jeres Lumskerier mig ved?“ „Tania dog!“ udbrød han i maalløs Forbavselse. Hun slog fortvivlet Hænderne sammen over Hovedet. Hvor kunde hun dog være saa grusom at tale saaledes til ham i et Øjeblik som dette?

Skal sandhed siges, er Gunnars dåd ypperligere end alt, hvad mænd har øvet; Gunnar er den djærveste helt, og dernæst Sigurd. Ha, Sigurd, Sigurd, ifald du vidste ! Det er formeget selv for en ven! SIGURD. Ti, min hustru! HJØRDIS. Der taler misundelsen af dig, Sigurd viking! Storlig fejler du nu! HJØRDIS. Det prøver ingen, såvidt jeg ved.

Og nu forstod han, at disse selvsamme folk holdt paa at oparbeide stemning for at faa ham bort, bort og det snarest mulig. Imidlertid gik snakket i menigheten, og folk undret sig paa om presten ikke snart skulde resignere. Han kunde ikke brukes længere; ti ungdommen vilde nu forlate menigheten. Værst blev dog snakket da det kom ut i menigheten, at presten hadde $1,000 i banken.

Jeg går uden videre ind i Oplandske og søger efter min unge Bekendt fra Banken, forat skaffe mig ti Øre til et Lys. Man lod mig uhindret passere alle Værelser; jeg gik forbi et Dusin Borde, hvor passiarende Gæster sad og spiste og drak, jeg trængte lige ind i Bunden af Kaféen, ind i Röda Rummet, uden at finde min Mand.