Bøfler og antiloper beitet fredelig paa sletten, mens indianerne endnu sov i teltene sine. Eftersom solen steg høiere paa himlen, kom indianerne ut av sine tepees og begyndte at synge en hymne til den store aand. Men snart meldte en vaktpost, at en fiendtlig stamme nærmet sig, og i samme øieblik var leiren som forvandlet.

Saa meldte Gert Gram sit besøk. Allerede to dage efter kom han kjørende en tidlig morgenstund i plaskregn. Og han blev en uke bodde paa Jernbanehotellet en halv mils vei borte, men var hele dagen ute hos hende. Da han reiste, lovet han at komme snart igjen kanske allerede om seks uker. Jenny laa vaaken og brændte lampe nætterne igjennem. Hun visste bare, dette orket hun ikke mere.

Dale og Longley lo, men Kerr som fremdeles var beskjæftiget med sit, hadde ikke hørt bemerkningen. Dale tok nu hjulet fra Longley. „Jeg maa slaa vingerne ut igjen,“ forklarte han. „De maa ha betydelig mere omfang naar vi skal lande.“ „Nu er vi gaat ned til 80-90 km. i timen,“ meldte Longley, som hadde holdt øie med hurtighetsmaaleren.

Men den signaliserer ikke nu, og der er ingen baater ute, saa det kan ikke være nogen øieblikkelig fare.“ Men i det samme ringte signalklokken heftig igjen, og Longley fór op fra frokostbordet og ind i telegrafrummet. Han kom snart ut igjen og skyndte sig ned i forkahytten med gutterne i hælene paa sig. „FraGrand Fallsigjen,“ meldte Longley. „De sier de har faat øie paa

Hun opgav samtidig sin adresse, men bad ham ikke komme før til vaaren da var lillegut blit stor og pen. Nu kunde nok bare hans mor se, at han var deilig. Da hun var oppe igjen, skrev hun et længere brev. Den dag, barnet var blit begravet, skrev hun igjen og meldte i faa ord dets død.

Advokat Repin. Kort efter afrejste Zina og Vasily Verbitzky til Dubravnik, og nogle faa Dage senere meldte et Brev, at de var ankomne i god Behold.

Dette gjorde et sterkt indtryk paa Bill, og han besluttet at moren ikke længe skulde ha grund til at skamme sig over ham. Han meldte sig paany ind i skolen, og denne gang var han baade flittig og paapasselig.

Aeroplanet steg og steg. Da viseren stod paa 7500 fot, blev et slør av lette, uldne skyer trukket mellem aeroplanet og jorden. De fór avsted i det aapne rum. Longley var ogsaa nu meget interessert i hvor sterkt de kunde øke farten. „Nu har vi viseren paa 160 km.,“ meldte han. „Jeg vilde gi den endda et litet puf, og saa stoppe, Dale.“

Mens de ventet paa svar, kom nogen arabere bort til dem og omringet bilen, som allikevel lot til at interessere dem en liten smule. Tjeneren kom om et par minutter tilbake, og meldte at konsulen vilde ta imot dem straks. Han førte dem gjennem en have og til en veranda hvor der var behagelig kjølig, gik saa tilbake til bilen, som han vilde redde for de nysgjerrige lediggjængere paa gaten.

Da «Ariadne» fik Slotterø i sigte kom maskinisten op paa broen og meldte, at ikke mindre end tre rammelagere holdt paa at gaa varme for ham, og hvis han ikke fik stoppe og kjøle dem af saa kunde han ingenting garantere.