De gingo in i hennes rum. De sutto tysta en lång stund... Till sist frågade Greta: Har du inte fått något brev ännu? Han skakade huvudet. ska du se, att hon också ligger sjuk i influensa. Det surrade inne i huvudet honom. Hur hade Greta fått veta att Rose och han varit ute och promenerat tillsamman? Var det Rose som skvallrat?

Hade han inte gått och talt om en hel hop, skvallrat för Per och Pål, berättat hvad han hört af socknens mysterier, sådant, som blott länsman kunde ha reda , skrutit och skadat sin sagesman allt möjligt sätt. Sist svek kronofogden. Lasse var hans ålders tröst, den ende, som inte lät honom känna hur afsigkommen och förfallen han var.

Olli kom i väg utan kläder, fort, som om han blifvit utskjuten ur en pistol, blodig och tilltygad. Lasse låg snart tungt och sof, men Lotta satt uppe och höll sig för bröstet. Hon hade fått sig en stöt, hon med, och det värkte. Ett par dagar därefter låg hon sjuk. Olli hade gått upp till frun och skvallrat, och dagen därpå kom doktorn. Lasse fick höra lagen.

Och att hon slutligen sköt skulden mig, arme man, berodde därpå att jag varnat och tadlat henne och skvallrat henne, vilket ställde mig i ett förhatligt ljus även inför damerna Theander. Deras tro har jag emellertid ej velat rubba för att ej fördärva historien för dem.