Vi havde hørt en svag Lyd henne ved Vinduet, og en Skygge gled mellem os og Stjernerne. En lille, hvid Haand kom til Syne i Lampelyset, og der var noget, der glimtede imellem Fingrene. "Hurtig! Hurtig!" raabte en Kvindestemme. Vi fo'r begge op paa Tønden. "De har sendt Bud efter Kosakkerne! Eders Liv hænger i en Traad. Aa, jeg ulykkelige! Han kommer!" Saa fulgte Lyden af hastige Skridt.

Det var et saadant Selskab, Flyge pludselig saa sig omringet af. Og ud af Kresen skingrede imod ham en høj Kvindestemme. "Hr. Flyge halløj godaften Hr. Flyge ..." Han standsede og saa i Skæret af en elektrisk Gadelygte Fru Ellis Birgers Katteøjne flimre sig i Møde. Hun var i en højrød Aftenkaabe, og hendes Ansigt var blegt. Det øvrige Selskab larmede op. Fru Ellis præsenterede.

Men pludselig var der en Stemme, der tæt ved Siden af ham sagde "Sov vel". En Kvindestemme var det, og den lød, som sitrede der en undertrykt Latter gennem den. Han rørte sig ikke. Men da det klingende "Sov vel" blev gentaget, overvandt han sin Magelighed og væltede sig paa Siden hen til Randen af Molens Stensætning. Derfra kunde han se ned paa det lave Bolværk nedenunder.

Fra Bergs Stue horte man en skinger Kvindestemme, der blev ved at sige mens den Talende uafladelig, sanselos og jamrende, slog de udbredte Haender ned mod sit Skod : -Alt, hvad vi ejer og har aa, alt, hvad vi ejer og har! Tine gik ud. Pigerne var ikke at finde.

De vilde ikke udlevere dem uden Betaling, og de skreg paa Bagtrappen, med deres Kontrabøger i Hænderne, saa man hørte dem op gennem hele Gaarden. Idag var man særlig højrøstet. En høj og skrattende Kvindestemme skældte og svor op, saa det lod helt ud i Porten. Det var en Vadskerkone fra Roskilde, der skulde have Betaling for noget Dækketøj.

Men saa kastede Hans Peter sig over ham, og de tumlede begge om og vred og væltede sig mellem hinanden og slog og bed. Skil dem dog a'! var der endelig en forskræmt Kvindestemme, der raabte. Nu bli'r di skilt a'! forkyndte Urmageren. Hvor er Værten? brøledes der. Han er henne paa Pladsen! sagde Opvartningspigen.