George no va aficionar-se a l'aigua fins als setze anys. Un dels vuit, nomenat Joskins, proveït d'un cap desmesurat, els digué que l'embarcar-se era cosa d'allò més distreta.

«Jo sotjava per entremig de les finestres d'un despatx de director», digué la Lluna. «Era en algun indret d'Alemanya. Estava ben proveït: hi havia molts de llibres i un perfecte caos de papers. Mant jove era present, i el director s'estava arran del seu pupitre. Dos llibrets, tots dos de joves autors, havien d'ésser judicats. -Aquest me l'han enviat- digué. -No l'he llegit encara, però est

Un home tan raonable, un home que s'havia enginyat tan per a romandre tranquil tota la vida, un home que veia les coses de tan lluny, que s'havia proveït de vi tan bo, amb prudència, i que semblava no tenir cosa a témer, del cel ni de la terra... ¡i l'esperit d'un senzill infant, d'una noieta sense astúcia ni malícia, vet aquí a què l'havia reduit!

Escrivia, amb l'ajut d'una enciclopèdia econòmica, les pàgines dedicades a Informació general , i en conjunt ho feia prou ; mentre un meritori, proveït d'un bon parell d'estisores, era l'encarregat de la secció d' Amenitats . El treball era molt, i la paga massa curta. El que ens alimentava era el convenciment que instruíem la humanitat.