Produced by Martin Ågren, Torbjörn Alm and PG Distributed Proofreaders Fem svenskors fjellvandring i Norge Inledning.

Jag köper bröd och körsbär för att undfägna mina vänner. Den gamle Martin, björnen, han som alltid känner igen mig därför att jag är den ende som bjudit honom körsbär när han vaknar och när han skall till att somna. Jag räcker brödet åt elefantungen, som spottar mig i ansiktet när han har ätit upp allt, en otacksam och och trolös ungdom.

Låten honom sluta eder till sitt hjerta, ovärdiga I kännen eder! Om I gören, skolen I komma i beröring med det blod, som flyter från hans sida och som ögonblickligen renar från alla synder. Reformatorn Martin Luther trodde, att Herren Jesus skulle komma någon påskvecka.

Axel Borg, Hans Alienus; Otto Imhoff och Erland Stråle; Martin Birck och doktor Glas, Helge Bendel de äro främlingarna, som vilsna i nuet söka sig bort mot gårdagen eller räcka handen mot morgondagen utan att veta hvad de begära eller utan att längre förmå hysa några begär. Alla ha de blifvit sin egen värld, och kring dem har den bekanta »obotliga ensamheten» dragit sin ring.

Det är många som offrat åt Cagliostro i litteraturen, och bland dem Goethe. Men jag misstänker för min del, att den ende, som gjort något som verkligen varit föremålet helt och fullt värdigt, är gubben Dumas. Martin Secker, London. Young Earnest . The Romance of a Bad Start in Life.

Jag såg krupiärerna begå självmord; jag såg monsieur Blanc knä för W., tiggande om nåd. Jag såg upp. Jag befann mig vid Cap S:t Martin. Det återstod mer än en halv mil. Och mina fötter voro ömma. Men det fanns intet val. Vidare! Jag gick och gick, kilometer efter kilometer. Till slut var jag trött, att jag inte orkade mer. Jag befann mig just vid en spårvagnshållplats.