Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Livet var vel det eneste, Jeg holdt af; Derfor søgte jeg Livskraft I en Hund, jeg skabte til Kvinde Og tog til Kone. Derfor magter du ikke Død Over mig, Der tog Hund til Kone ... Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Lær Visdom af Ynglingen, Du forældede gamle!

Din Kone hældte Vand Over Fjæset paa dig, Og du ha jai ja ... Snapped' efter Vejret, Da du for op af dit Leje! ... Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja. Jeg faar vel et kort Liv, Du, som er den vældige, Jeg, som er den lille Aandemaner! Dræb mig nu Og røv min Sjæl! Jeg forældreløse Er jo saa ufarlig ... Derned og Syd paa ...

Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Hvorfor bryster du dig? Du, som slet ikke er saa vældig. Lad de store bryste sig! Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Naar du drabelig Besværger Aander, Gemmer du dig i Dynen Bag din Kone ... Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Rygtet gaar Er det sandt, Du store Kyssetøj?

I det følgende skal jeg give et Uddrag af et Par af Christians Smædesange, Christian hed dengangKonebaaden“. Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Jeg undser mig vel, Da jeg skal udfordre i Sang ... Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... En vældig Mand Skal blive min Fjende, En gevaltig Mand! Det er det store Kyssetøj ... Derned og Syd paa ...

Jeg længtes og var uden Søvn. Nu er jeg fattig, Fordi jeg er barnløs ... Opad og Øster ud ... Opad og Øster ud ... Ha jai ja, ha jai ja ... Hvis jeg skulde træffe dig, Sipulortaq, Som før var min Svoger, Du, som ligger Hos Kunigsarfik's Datter, Vil jeg neppe lade dig leve. Lad din Vrede rejse sig Paa din Søsters Vegne! Jeg har forskudt hende ... Opad og Øster ud ...

Opad og Øster ud ... Ha jai ja, ha jai ja ... Land søgte jeg Nord paa, Da Vreden fyldte mig. Min Slægt var udryddet, Mine Søskende myrdede, Og Vreden fylder mig, Og Land søger jeg Nord paa. Nu venter jeg kun paa dig, Kyssetøj! Opad og Øster ud ... Opad og Øster ud ... Ha jai ja, ha jai ja ... Jeg vil smædesynge dig! Hvis jeg ikke synger dig en Smædesang, Maa jeg myrde dig.

Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Men du er jo som et sølle Barn, Naar du græder Over Mangel paa Mænd til dine Døtre. Du skulde sætte et Laag Over dit Fjæs, Der er modbydeligt af Smuds. Jeg beklager din Kone, Naar du brister i Graad, Og hun skammer sig, Du store Kyssetøj. Ha jai ja, ha jai jai ... Skjul dit Fjæs ... Derned og Syd paa ...

Opad og Øster ud ... Ha jai ja, ha jai ja ... Lad din Vrede vaagne! Mindes du, Da du kejtet kæntrede i Kajak Og halvdød blev bragt hjem af mig? Men lad nu din Vrede vaagne! Tænk paa din Søster, Saa skal jeg tænke paa min. Og lad os saa mødes. Du er jo den ældste. Hvem troer du, Vil blive den, som lever? ... Opad og Øster ud ...

Sjæle røvede du, Saa du til sidst savnede Mennesker Og maatte stjæle Svigersønner ... Derned og Syd paa ... Derned og Syd paa ... Ha jai ja, ha jai ja ... Jeg undsaa mig i Begyndelsen Til Sangkamp! Jeg var en ung Mand, Og min Modstander Saa forældet ... Derned og Syd paa ...