Og her hang det med sine brukkede vinger og lignet en saaret kjæmpefugl. Men det var ikke aeroplanets stilling som fik de forreste mænd til uvilkaarlig at stanse med et pludselig skrik. De hadde alle frygtet det værste for flyveren, et slikt sammenstøt syntes det umulig at han kunde ha undgaat døden. Derfor kunde de ikke tro sine egne øine, men styrtet videre mot skuret.

Uagtet biplanet ikke længer lystret høideroret, visste han at det vilde vende en liten smule til høire eller venstre i faldet, hvis roret blev svinget hurtig over. Her var en chance, en fortvilet liten, men allikevel en chance. Dale slog motoren av, uagtet aeroplanets fart nedover var slik at det ikke skulde synes at gjøre stort om motoren arbeidet eller ei.

Sir Ralph nikket rolig og vilde svare, da der igjen kom et smeld fra deres kanon. Denne gang hadde Longley rettet skuddet mot den anden flok, som angrep fra den motsatte side av det strandede monoplan. Ogsaa denne gang blev der et gapende hul i rækkerne. Men ogsaa her blev hullet øieblikkelig fyldt av nye, som rasende kastet sig ind i kampen. Men nu var aeroplanets stilling blit mindre heldig.

Aeroplanets tiltagende duving op og ned viste ham hvorledes sakerne stod. Forsigtig og med overlegen dygtighet begyndte han at sætte kursen ned mot jorden. De som saa paa, stod med ansigtet mot vinden, mens aeroplanet kjæmpet sig nedover. Naar et rasende vindstøt fór imot den, syntes hele aeroplanet at vakle og ryste. Snart stanset det og stod ubevægelig, mens den vældige motor arbeidet forgjæves.

De brukte brækjernene for at ødelægge aeroplanets styreredskaper. Nok et smeld, sterkere end det første; men guttene laa der hjælpeløse, kunde ingenting gjøre for at hindre ødelæggelsen. Tony fik bare flyttet sig litt igjen, saa han fik sendt endnu et signal.

En skikkelse holdt nemlig paa at vikle sig ut av aeroplanet og kom frem bakenfor de tilbakebøide vinger, smøg sig nedover aeroplanets næsten lodret staaende side, og kom saa paa benene paa skurtaket, akkurat ved siden av det gapende hul hvor baugen hadde boret sig ind.

Derfor tapte han aldeles ikke besindelsen, uagtet han saa at stillingen nu, saa nær jorden, var overordentlig farlig. Der var bare én ting at gjøre. Og det gjorde han uten spor av betænkning. Han kjørte sin motor op til fuld kraft, idet han haabet at mestre den kritiske nedstyrten ved at øke aeroplanets hastighet, hvorved opnaaddes en kraftigere virkning av høiderorene.

Her var det naturligvis Kerr som maatte til, og han gik da ogsaa øieblikkelig igang med at fremvise sine to motorer. Begge hadde seks cylindre, stod ved siden av hverandre paa et metalstillas, og repræsenterte hver en styrke paa 750 til 1000 hestekræfter. De drev aeroplanets fire propeller.