Der læste hun følgende som vakte alle folks opmerksomhet. Det var en del av indremissionssuperintendentens rapport. „Pastor Johan Sebastian Reierson, som sidste aar blev ansat som missionsprest paaBuffalo reservation“ i Montana har gjort et meget godt arbeide iblandt vore landsmænd derute. Han har allerede organisert tre menigheter og besøker fire prækepladse.

Ute i kjøkkenet var det et par kvinder som sa: „Det vilde kanske ikke være dumt at reise ut til Montana for at komme sig bort ifra denna bassingen til W. U. i menigheten.“ Næste søndag efter gudstjenesten oplæste pastor Setun et brev fra sekretæren i missionsraadet. I brevet var en opfordring til Glenfield menighet om at indbyde til et større missionsmøte senere paa høsten.

Samfundets formand hadde ogsaa fortalt pastor Skarping at Reierson hadde gjort et aldeles storartet arbeide i Montana. Der var nu tre selvstændige kald i det strøk Reierson hadde begyndt. Formanden hadde ogsaa fortalt at Reierson det sidste aar hadde hat kald fra en av de største menigheter i samfundet; men han hadde avslaat. „Han vilde forbli i Montana endnu en stund,“ hadde han svaret.

Der blev lagt blomster paa baaren fra Glenfield menighet, ungdomsforeningen og kvindeforeningen, fra seks menigheter i Montana, fra indremissionskomiteen og fra hedningemissionskomiteen.

Ham avsatte de efterat han hadde strævet her i kun to aar. Han døde senere ute i Montana, og han hadde sagt til nogen, at han vilde stige ned i graven med hjertesaar som han hadde faat i Glenfield menighet. Framness skal staa for sin dommer og Glenfield menighet skal engang møte ham, og svare for hvorledes de behandlet ham. „Saa kom pastor Reierson.

Petter Hendrickson hadde klippet ut et stykke som pastor Reierson selv hadde skrevet i et lægmandsblad som kaldesKlokkeviseren“. Det hadde til overskrift: „Stubber fra Montanaog lød delvis som følger: „Vi trives godt herute paa Buffalo reservationen. Her er frisk luft og god jordbund og folk flytter ind hver uke.

Han skulde møte pastor Johan Sebastian Reierson med familie, som nu skulde komme den lange vei fra Montana for at overvære jubilæet. Det blev længe at vente paa toget; men endelig rullet det ind paa stationen, og alle strømmet til for at faa fat paa hver sine. Mest interessant var det at se pastor Reierson og familie, som de steg av toget.