Nu stod han her paa hjørnet av Condotti og Corso og følte en underlig søt beklemmelse, fordi han skulde krydse gjennem gatens myldrende liv og søke sig utefter i den fremmede by han vilde gaa tvers gjennem det hele like til Peterspladsen. Idet han skraadde over gaten, kom to unge piker forbi ham. De der var vist norske, faldt det ham ind i det samme, og han syntes allikevel, det var moro.

Klart er det ogsaa, at en duel i luften mellem vort aeroplan og et luftskib vilde være en meget lærerik oplevelse, endskjønt jeg for min part ikke har stor tvil om resultatet. Men det er høist tvilsomt om det i det hele tat vil lykkes os at komme over de kjeltringerne.“ „Det er saa,“ svarte Montgomery; „men om Dere kan avse nogen timer imorgen til at krydse efter dem, saa gjør det.

Men skøiten stak ud rev efter rev, til storseilet stod i top. Og saa begyndte dansen. Til en begyndelse gik det herlig; for saalænge skøiten endnu maatte krydse havde «Styggen» alle fordele. Stolmen laa allerede langt agterud før skøiten fik svinget om næsset; men da fik den først vind i seilene for alvor. Hu, hei, saa den seilet.

De gjemmer det vel i et skur som de har bygget paa en øde strand ved kysten et sted,“ mente Dale, som meget interessert hadde hørt paa sin verts beretning. „Det kan nok være,“ sa Montgomery. „Men jeg har fortalt dette, fordi jeg tænkte om Dere muligens ved at krydse litt paa denne strækning hvor de har været, kunde komme ind paa dem og saa ødelægge gasballongen deres?“