Begge Former danner smukke Tuer, hvis Løv holder sig kønt lang Tid, er derfor meget anvendelige; især er de stærke orangerøde Farver velkomne som sjældne i Foraarets Flora. Da G. ikke er særlig blomsterrig, egne de sig ikke for Masseudplantning. Fordringsløs Kultur i almindelig Havejord. Deling eller Udsæd. Den hvidbrogede Varietet er den bedste, m 0,1.

Saa snart man har nydt Skuet af de dekorative Frøkapsler, bør Planten skæres af til Roden, danner da i det sildige Efteraar kønne, friskgrønne Tuer. Deling og Rodstiklinger. Pentstemon . Denne Slægts smukkeste Arter er desværre ikke haardføre i Danmark, der mangler dog ikke meget. Skarlagenrød, Juli-September. En efter deres Højde fremskudt Plads i Rabatten. Smuk sammen med Veronica longifolia.

Foran den jager en Raa afsted. I Ring ... ud og ind ... ned i Mosen ... fra Tue til Tue ... Vandet staar i Sprøjt om dem ... over Engen ... Græsset glider til Side for deres Spring ... nu ligeved ... de skælvende Sider rører ved hinanden ... et Træ kommer i Vejen ... Raaen er igen foran ... over Grøfter og Tuer ... Højskoven skjuler dem ... Bukken jager med Smaldyret.

Man kan dyrke Planterne paa Stenbede, det vil sige særlig veldrænede, noget oprundede Bede, belagt med jævnstore Sten, der trykkes halvt ned i Bedet i liggende Stilling; man maa ikke, som det ses ved Stenhøje, sætte Stenene paa Enden. Mellemrummene udfyldes med Planterne, hvis bløde, blomstrende Tæpper og Tuer fremhæves af de haarde, kolde Sten.

Tusindaarig Fred ruger mellem Birkenes hvide Stammer, og dybt i Mulden smuldrer Elletrunterne bort. Graadigt slikker Vandet langs Brinkerne, sorte Trærødder vælter ud og griber ind i hinanden for at holde fast. Det siver og bobler, hele Tuer synker bort, Jorden giver sig under Stargræssets Vægt.