Desuten var det bare ti aar siden Mexico hadde avstaat dette rike territorium, det spanske element var endnu dominerende paa mange steder, og ikke uten grund næret regjeringen i de urolige tider før borgerkrigen frygt for at California skulde benytte sig av sin isolerte beliggenhet til at skille sig ut og danne en uavhængig stat. Underwood & Underwood.

Og efter hvad jeg fandt ut, syntes det utvilsomt at fyren var paa spor efter skatten. Han hadde hørt saa meget av hvad jeg fortalte gutterne, at han kunde finde ut øens beliggenhet. Og saa kan de forlate Dem paa jeg ikke var sen om at foreta flere undersøkelser. Jeg kom da ogsaa efter atprofessor Schultz“s ekspedition hadde været forgjæves.

Enig med Dale,“ sa Sir Ralph, „men jeg maa gjøre Longley endda et spørsmaal. Hvorfor vilde De ha avsatsens beliggenhet i forhold til hullet deroppe?“ „Jeg følte mig aldeles viss paa at skatten maatte være et sted her, og naar den ikke kunde være i den første fordypningen vi fandt, fordi ingen var istand til at komme derned, saa maatte der være et andet hul hvor skatten var gjemt.

Ja, det er. Men av en eller anden grund er telegrammet saa springende, at jeg bare her og der kan faa noget ut av det. Men saa meget er ialfald tydelig.“ Han saa paa et stykke papir han hadde i haanden: „Der er en damper ved navnGrand Fallsikke langt fra os, og derfra telegraferer de om maskinskade og at de behøver hjælp. Saa meget var tydelig. Men skibets nøiagtige beliggenhet og videre detaljer er utydelig. Jeg kunde ikke opfatte noget mere. Dette var forresten rart, for at dømme efter hvor tydelig det andet hørtes, skulde jeg tro skibet ikke var langt fra