Aldrig se honom mer. Låta sig dragas ut i den stora verldsböljan igen för att försvinna långt bort, att hans lifs sorger icke kunde henne; att hon aldrig kunde träffas af ett sårande ord men också aldrig mer af en värmande smekning ... Nåja... Quand même! Quand même! ljöd det inom henne med en ton af mörk beslutsamhet. Hon fick försöka komma öfver det också det också det.

Det stora felet är emellertid, att Hornung i hög grad saknar humor, också att hans stil har litet af det lätta glissando som skulle föra bort öfver en hel del rätt odelikata saker. Man har inte hunnit genom många af berättelserna, innan man fått nog: för litet schwung hos hjälten! för litet af den stilens brio och formens förståndsmässiga skärpa, som skulle låta en glömma sig kvar i denne ointressante herres sällskap. Att räkna Amatörtjufvens författare med, det är att offra åt en förkärlek quand même för detektivismen; att acceptera A.

»J'allais épouser une Française; j'aurais choisi un des premiers noms de la monarchie, c'était même l

Och sedan vet jag, hvad jag har att göra: arbeta, söka nya människor, bita samman tänderna, quand même! skall den förkastade bli en författarinna af rang, är människan knäckt och endast konstnären lefver. Låt för hvilket det skall vara! Friskt mod! När du är fri och kan resa hvart du vill, lär du väl bukt med smärtan.