Selv i den sidste overhaling ned imot ødelæggelsen, og i næsten vertikal stilling, lystret biplanet roret. Og undgik det absolut ødelæggende sammenstøt med jorden. Hurtigere næsten end øiet kunde følge det, kastedes flyvemaskinen litt til den ene side og svingte over aeroplan-skurene.

Hvorledes kunde nogen paa en naturlig maate være sluppet fra et slikt sammenstøt? Det var et mirakel, altsaa; det var den eneste forklaring.

Og her hang det med sine brukkede vinger og lignet en saaret kjæmpefugl. Men det var ikke aeroplanets stilling som fik de forreste mænd til uvilkaarlig at stanse med et pludselig skrik. De hadde alle frygtet det værste for flyveren, et slikt sammenstøt syntes det umulig at han kunde ha undgaat døden. Derfor kunde de ikke tro sine egne øine, men styrtet videre mot skuret.

Vil saa De ta kommandoen, Sir Ralph?“ spurte Dale. „Jeg er styrmand, og Longley manøvrerer kanonen; men vi maa ha en til at dirigere det hele.“ „Men hvorfor skal jeg?“ Sir Ralph vilde protestere. „Jo, fordi De forleden nat fortalte mig, da vi hadde vakt sammen, at De har været med i flere sammenstøt med de vilde. Saa denne jobben maa bli Deres,“ forsikret Dale.

Han tvilte ogsaa paa at de andre hadde faat tid til at skaffe sig en saa kraftig kanon som de hadde. Skulde det komme til et alvorlig sammenstøt, vilde dette være et vigtig punkt til deres fordel. „Vi kan flyve hurtigere, og vi er bedre væbnet atpaa kjøpet,“ sluttet han.

Dale tænkte. Tankerne krydset hverandre. Det gjaldt at finde ut i næste sekund et middel til at redde livet. En anden ja de fleste vilde bare ha klamret sig med armene fast til det første og bedste, for saa aldeles lamslaat at vente det dræpende sammenstøt. Men ikke saa med Allen Dale. Hvad der gik gjennem ham, var: „Hvis jeg støter mot jorden, kan ingenting redde mig; ikke med denne fart. Umulig. Der vil ikke være noget som tar imot støtet. Hvad kan jeg gjøre for at faa noget til at ta imot det? Hvad kan jeg

«Aa omstændigheterne eller tilfældet kan være saan, at det ikke nytter med nogen selvtillid. Naar de er sterkere end en selv.» «Jahun lo. «Naturligvis naar et skib lægger ut, kan tilfældet gjøre at det forliser en støpefeil i et hjul, og alting springer . Et sammenstøt. Men det tar man da ikke i betragtning. Og omstændigheterne faar man prøve, om man ikke kan bekjæmpe.