Ha letette valahová a kalapját, azon is elvihet a fertőzött porból, de legkivált a cipője talpán biztosan visz belőle. A fertőzésnek pedig az a természete, hogy végtelenül kevés kell csak belőle, máris megbetegedhetik tőle az ember.

Pár pillanattal előbb még haza gondolt arra a kicsi asszonyra, akit a házi gond kötött, míg őneki könnyű alkalmai lehettek , hogy jól töltsön egy egy estét. A felesége bizony csak ritkán juthatott el valahová.

Tiszta dolog, valahová csak föl kell jegyezni, hogy mit nyer, meg mit veszít az ember a családban, meg a rokonságban, meg azok között, a kiket ismer. kis jegyzék, pontos, nézze meg... Nekem sem tetszett otthon a sok gyászos ember, elmentem vele a boltba. Az üzlet háta mögött két kis udvari szoba volt a lakás.

Szereplését ezen útjában bővebben részletezni fölösleges, mivelhogy azóta már amúgy is köztudatú, hogy a lóra az nap egész délután hiába vártak otthon. Sütő valahová betért egy félliterre, azután vett egy másikat, egy harmadikat is, miből egészen könnyen áll elő a tény, hogy Sütőt még másnap este sem találták, akármerre keresték. Igen jól meg tudott bújni, sohasem ott volt, ahol kutatták.

Előbb jobbról vette le, lőtt, aztán balról, azután mind, mind lőttek be az ablakon s kiabáltak; majd megbolondultam, rettenetes volt, ebbe belehalok. Csakhogy elszaladtam, ez segített. Én élni akarok, élni. Tanár ur, ön tisztességes ember, ide jöttem, dugjon el valahova, beszéljen velük, mondja meg nekik, hogy én nem bántok senkit, hagyjanak engem élni. Mondja meg nekik, mondja meg.

Ez mulatsága volt Kancsalnak s így nem sokat szabódott, ha mennie kellett valahová; többnyire a vasútra, vagy néha vadászokkal ide oda; azok még szivarral is ellátták s megkinálgatták egy pohár borral. Egyszer egy ilyen fuvarból kocogott hazafelé későn s mégis korán, mert otthon nem várták.

Úgy beszélik, a cigányon különböztek össze, akkor, mikor az éjjeli zene szerencséjében részesültem; a báró ki akarta vinni a cigányt valahová, egy szomszédos pusztára, a másik nem engedte ... szóval valami izetlenkedés volt a párbaj oka. De nem ez a nevezetes a dologban. Képzelje, Mirának roppantul hízeleg ez az izetlen história. Azt fogja mondani, Kedves Atyám, hogy az lehetetlen.