Bill kunde ikke dy sig og lo høit av det komiske syn, men pludselig blev komedien forvandlet til tragedie. En liten pike ved navn Mamie Perkins hadde været nede ved elven for at hente vand og kom nu like i veien for den fremstormende bøffel. Lamslaat av skræk formaadde hun ikke at flytte en fot, og det saa ut, som om hun i næste øieblik skulde ligge knust under det rasende dyrs klover.

Aviserne bragte hver dag meddelelser om hans tilstand, telegrammer strømmet ind til ham fra nær og fjern, hele landet fulgte i ængstelig spænding den gamle speiders sidste store kamp. Buffalo Bill hadde i sit lange liv altfor ofte set døden i øinene til, at den formaadde at skræmme ham.

Manden satte trompeten for munden, men i sin ophidsede tilstand hadde han glemt signalet og formaadde ikke at faa frem en lyd. Kvartermester Hays, som hadde faat lov til at delta i angrepet, rykket trompeten til sig og blaaste signalet, og med løse tøiler sprængte kavaleriet ind i leiren. Indianerne blev fuldstændig overrumplet. Nogen flygtet uten at sætte sig til motverge.

Den ene var en liten firskaaren fyr med en tilsølet blaa bukse som varetræk utenpaa den anden. Ansigtet var morsomt rynket, fordi han hadde den vane altid at knipe øinene sammen. Men det var især hænderne som viste hvad slags arbeide han hadde. Egte arbeidsnæver, kraftige, senete, skidne; ingen vask formaadde at fjerne sporene av deres arbeide.