Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio m~ga ob. at kp. 2 Sab. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta m~ga mr. 3 Linggo Ntra. Sra. de Correa o Consolacion Ss. Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binata. 4 Lun. Ss. Marcelo mr. Rosalia at Rosa de Viterbo m~ga bg. N~g barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramón Peralta. 1896. 5 Mar. Ss.

Tignang mabuti ang tatak n~g huwag malinlang n~g m~ga manghuhuwad. Ave Rizal blg. 2261 Tel.5536 at Sucursal Azcarraga blg. 628 at 630 Tel. 8369. Maynila, K.P. Mababa ang halaga kay sa iba. Subukin. Daang Ave. Rizal bl~g 2261. 1 Mier. Ss. Gil ab., Ana mh., Prisco, Constancio at Victorio m~ga ob. at kp. 2 Hueb. Ss. Esteban hari at kp., Elpidio ob. Maxima at Calixta m~ga mr. 3 Bier. Ss.

Ss. Bérnabe ap. Felix at Fortunato m~ga mr. Aleida, Flora at Roselina m~ga bg. 12 Sab. Kalinislinisang Puso ni Maria. Ss. Juan sa Sahagun, Olimpio ob. at Onofre anacoreta m~ga kp. N~g ihiyaw ang kasarinlan n~g Pilipinas sa Kawit 1898. 13 Linggo. Ss. Aquilina at Felicula m~ga bg. at mr. 14 Lun. Ss. Basilio ob. kp., Eliseo mh., Quinciano ob. kp. at Digna bg. 15 Mar. Ss.

Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr. 22 Sab. Ss. 23 Linggo. Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg. at mr. 24 Lun. Ss. Cristina bg. at mp., Francisco Solano kp. at Victor mr.

Margarita at Librada m~ga bg. at mr., Elias mh. at Severa bg. 21 Mier. Ss. Praxedes bg., Daniel mh. at Julia bg. at mr. 22 Hueb Ss. 23 Bier Ss. Apolinar ob. at mr., Liborio ob. kp. at Primitiva bg. at mr.

Serapia bg. at mr. at Simeón Estilita ang binatâ. 4 Sab. Ss. Marcelo mr., Rosalia at Rosa de Viterbo m~ga bg. N~g barilin sina Sancho Valenzuela, Eugenio Silvestre, Modesto Sarmiento at Ramón Peralta. 1896. 5 Linggo. Ss. Lorenzo ob. Romulo at Obdulia bg. 6 Lun. Ss. Eugenio mr. at Zacarias mh. Sa Pagliit sa Magkakambal 3.4.9 Umaga 7 Mar, Ss. Régina bg. at Clodoaldo pb. at kp.

Macario m~ga ob. kp. at Exequiel m~ga mh. 11 Linggo ng Albis . Ss. León papa kp. at dr. at Antifas mr. Sa Pagliit sa Kambing 9.24.2 ng Gabi 12 Lun. Ss. Julio papa kp., Cenón ob. at Victor mr. 13 Mar. Ss. 14 Mier. Ang Tumumba sa Pakil. Lalaguna Ss. Pedro Telmo kp. Tiburcio, Valeriano at Máximo m~ga mr. 15 Hueb. Ss. Eutiquio, Basilisa at Anastacia m~ga mr.

Sra. del Carmen. Ss. Sisenando at Fausto m~ga mr. 17 Lun. Ss, Alejo kp., Marcelina bg., Generosa, Genoveva at Donata m~ga mr. Sa Pagliit sa Tupa 1.11.0 hapon 18 Mar. Ss. Camilo, Sinforosa, Getulio m~ga mr. at Marina bg at mr. 19 Mier. Ss. Justa, Rufina at Aurea m~ga bg. at mr. Vicente de Paul kp. at Simaco papa kp. 20 Hueb Ss. Margarita at Librada m~ga bg. at mr., Elias mh; at Severa bg. 21 Bier.