1 - 6 mula sa 6
Si Juan. ¡Aha! Oo n~ga ... Sa ibang man~ga lup