Men den gamle var ingen berättare, utan meddelade i ord att han tagit galen ångbåt i Nyköping och kommit till Kalmar i stället för till Stockholm, och att han måst till fot emedan pengarne tog slut, medan han väntade i åtta dagar ångaren.

Carlsson anförde landstigningen och kommenderade och orerade, under det ångaren sökte komma in till bryggan.

Ångaren stäfvade österut, solen steg och dalade mot väster, det led mot afton. Hon gick och gick, försjunken i sin inre kamp, att hon ingenting såg och ingen trötthet kände, förr än krafterna plötsligt sveko, och hon sjönk i knä däck. var det som om dimmor skingrats framför hennes ögon, och hon förnam yttervärlden.

De fromme återigen gingo ut udden och, betraktande ångaren med dess passagerare såsom ett slags Bethelskepp av deras fårahus, satte de sig stenarne i stranden och lurade vad som komma skulle, onda i de fromma sinnena, när de sågo den »fritänkarn Norström» sättas vid ett stort bord och i samkväm med officerarne trakteras ur fat och buteljer.

Carlsson anförde landstigningen och kommenderade och orerade, under det ångaren sökte komma in till bryggan.

Emellertid randades den stora dagen, som motsågs med stort deltagande av alla prästöns innevånare, och vid elvatiden signalerades den kungliga ångaren ute i fjärden. Pastor Norström hade gjort toalett och tagit paradrocken sig samt gick ner till bryggan att mottaga gästerna.

Men ångaren tog inte i land, utan lade sig för ankar ute grynnan, och strax därpå stack en båt ut med sex matroser, som höllo rakt ner den svartklädde prästmannen, vilken de saluterade med årorna.

Tvekampen pågick till skymningen, pastorn sattes i land och ångaren lättade ankar samt efter några raketers uppsättande försvann i skymningen. pastor Norström kom hem till sin gumma, hade hon tänt ljus och satt orolig och väntade inne i kammaren. , vad har du fått nu? frågade hon, utan att söka dölja sin nyfikenhet.

Och som jag hade anledning förmoda, att han, om inte presenten kom punktligt, skulle skicka några hundra man för att hämta den, steg jag ombord ångaren Umballa av Liverpool, när den angjorde vårt faktori, och avreste till Europa

Men den gamle var ingen berättare, utan meddelade i ord att han tagit galen ångbåt i Nyköping och kommit till Kalmar i stället för till Stockholm, och att han måst till fot emedan pengarne tog slut, medan han väntade i åtta dagar ångaren.