Morelli kapitány úr hangja ez? sem lehetett ismerni... Mintha egy dühös vércse vijjongott volna. Éljen a kapitány úr! ordították a fiúk. Éljen a magyar becsilet és gurázs! rikoltotta magasra emelt revolverét megforgatva az öreg úr also csak nyugalom, fiaim, nur Ruhe, und Vorsicht... und elevigyazatosság!

Biz ez nem volt valami szép látvány, de csakugyan nagyon éhes lehetett, hogy így falt, mint mondom a vércse. Aki sohasem érezte, hogy mi az éhség, az hamar készen van a szigorú rosszalassal, mert fogalma sincs róla, mi fölött ítélkezik.

Mindezt szó nélkül elébe raktam és intettem, hogy egyék. Most ugyanaz történt, ami legelső találkozásunk alkalmával: a leány oly mohóságával az éhségnek esett neki az ennivalónak, mint egy vércse. Ott volt előtte a késem, de körmeivel tépte le a kenyér darabját és azokkal szakította szét az erősen foghagymás kolbászt is.

Nem, még külföldön időz, de nemsokára megérkezik... És nem is kérdezi méltóságod, ki a vőlegény? kérdé Holcsi, szemüvege alatt olyan tekintettel, mint a vércse, mely martalékjára akar rontani. Szívesen veszem, ha megmondja. Egy barátja méltóságodnak. Bertalan gróf kérdő arczczal kapta föl fejét. Nekem jóbarátom? Ön valószínüleg téved, ki lehet az? kérdé bámulva. Oroszlay Jakab gróf!

Az üszögös halászkák ritkán élnek egymagukban, többnyire sok pár alkot egy társaságot. Akad ugyan köztük, amely szeret ingyen, munka nélkül fészekhez jutni, a fiait azonban már maga költi ki és neveli fel. A vércse kiveri a szarkát vagy a varjút a fészkéből, a holló is szívesen bitorolja más fészkét, a kánya sem épít, ha rátalál egy-egy ragadozómadárnak elhagyott fészkére.