Όταν ένας γιατρός σου λέη ότι θα βοηθήση, θα συνδράμη, θ' ανακουφίση τη φύσι, θα της βγάλη ό,τι τη βλάπτει και θα της δώση ό,τι της λείπη, θα την εδραιώση, θα διευκολύνη τας λειτουργίας της· όταν σου λέη ότι θα καθαρίση το αίμα . . . θα καταπραΰνη τα εντόσθια και τον εγκέφαλο, θα ξεπρήξη τη σπλήνα, θα τονώση το στήθος, θα επισκευάση το ήπαρ, θα δυναμώση την καρδιά, θα επαναφέρη και θα διατηρήση τη φυσική θερμοκρασία και ότι γνωρίζει μυστικά που μπορεί να παρατείνη τη ζωή για πολλά χρόνια, σου λέει απλούστατα το παραμύθι της ιατρικής.

Το γιατί σκότωσε την κ. Abercrombie δεν εμαθεύτηκε. Μπορεί από κάποιο καπρίτσιο, ή για να τονώση κανένα φρικτό αίσθημα δυνάμεως, που ένοιωθε μέσα του, ή γιατί κάτι θα είχε υποψιαστή εκείνη, ή κ' έτσι δίχως λόγο. Αλλά ο σκοτωμός της Ελένης Abercrombie έγινε από τον ίδιο και τη γυναίκα του για ένα ποσό απάνω-κάτω από 18000 λίρες, για το οποίον είχαν ασφαλίσει τη ζωή της σε διάφορα γραφεία Ασφαλείας.