For at der ikke ved en Plantes Henvisnen og Nedskæring skal opstaa et Hul, bør man beregne det saaledes, at de mere tidligtblomstrende Planter anbringes paa en i Forhold til deres Højde noget tilbagetrukken Plads; paa den Maade skjules de lettest af senere blomstrende Naboer.

Ligeledes modarbejder en dyb og rettidig Nedskæring mange Stauders beklagelige "toaarige Tilbøjeligheder", Planter som Althæa, Anchusa, Aquilegia, Coreopsis, Digitalis, Eryngium, Malva moschata, Verbascum og mange flere vilde let, om de fik Lov at sætte for meget Frø, bort, dersom Frødannelsen ikke hæmmedes ved en Bortskæring af Toppen, inden Væksten helt er sluttet.

I hvilket Omfang, man af Skønhedshensyn skal foretage #Nedskæring# af afblomstrede Stauder og bortfjerne visne Blomster, er en Smagssag og er forskellig for de forskellige Plantningers Karakter; i en lille, sirlig Have med fint holdte Plæner og smalle Rabatter er Forholdet noget andet end i en stor Have med en anden Karakter og med vidtløftige Plantninger.

Findes i et Utal af Varieteter fra lyst gult lige til brunt og skarlagen, stiller ikke særlige Fordringer, dog helst Sol. Toaarige Tilbøjeligheder, derfor Nedskæring til Grunden i Aug. Deling. Varieteterne kommer ikke ægte, men dog ofte smukt af Frø. Galanthus nivalis , Vintergæk, mere end velkendt, anvendes som Eranthis; men dog ikke af samme Virkning i Mængder. Lilla og hvide. Juli-August.