1 - 9 da 9
23 agosto a 7 ottobre Brindisi reg. 1283, A, fog. 6, 8 a t. 12 a t. 24, 25, 35 a t. 36, 174 a t. 175. 8 ottobre Melfi reg. 1283, A, fog. 179, a t. 10 ottobre a 15 novembre Brindisi reg. 1283, A, fog. 6 a t. 7, 7 a t. 8, 26, 27, 27 a t. e 47, a t. 26 novembre Barletta reg. 1283, A, fog. 12, a t. 1 a 21 dicembre Melfi reg. 1283, A, fog. 8 a t. 13 a t. 50, 179 a t.; e reg. 1283, E, fog. 2.
5 a 10 agosto Campo alla spiaggia di Bruzzano reg. 1283, A, fog. 5 a t. 24, 34, 34 a t. 45, 50, 158, 167; e reg. 1283, E, fog. 2. 17 agosto Cotrone reg. 1283, A, fog. 159. 18 a 20 agosto Cotrone e Brindisi reg. 1283, A, fog. 9, 174 a t. 158, 158 a t. 34 a t. 35; e 1283, E, fog. 2. 22 agosto Cotrone reg. 1283, A, fog. 160 e 170.